Kredyt Easy Move On

Kredyt Easy Move On (RRSO 9,39%)

Kredyt Easy Move On to nowoczesna forma finansowania samochodu, w której po spłacie części wartości auta masz możliwość jego wymiany na nowe po upływie 2, 3 lub 4 lat. Dzięki niskiej racie i niewysokiej wpłacie własnej nowy Hyundai może być Twój. Gwarantowana przez Dealera wartość odkupu zabezpiecza Cię przed nagłym niespodziewanym spadkiem cen pojazdów. Jeśli zdecydujesz się kupić nowe auto, poprzedni pojazd sfinansowany z kredytu Easy Move On możesz zwrócić do salonu. Kwota z odkupu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. Możesz także pozostać jego właścicielem i kontynuować spłatę kredytu. Jeśli uznasz, że lepiej sprzedać auto we własnym zakresie - również możesz to zrobić. Masz aż trzy opcje do wyboru!


Zalety kredytu Easy Move On:

 • Możliwość cyklicznej wymiany samochodu na nowy co 2, 3 lub 4 lata
 • Miesięczna rata dopasowana do Twojego budżetu. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytu
 • Wpłata własna od 0% do 30% ceny samochodu – sam decydujesz
 • Elastyczny sposób zakończenia umowy (możliwość spłaty jednorazowej lub rozłożenia na raty, zatrzymanie obecnego samochodu lub wymiana na nowy wraz z nową umową Easy Move On)

Regularna wymiana auta na nowe

Nowy samochód co 2, 3 lub 4 lata. Gwarantowany odkup samochodu po okresie finansowania.

Samochód cały czas na gwarancji

Spokój ducha zapewnia Ci program 5-ciu Lat Gwarancji bez Limitu Kilometrów zapewniony przez Producenta.

Gwarancja niezmienności raty

Miesięczna rata dopasowana do Twojego budżetu.


Jak to działa?

 1. Wybierasz swojego nowego Hyundaia.
 2. Wpłacasz od 0 do 30% ceny pojazdu.
 3. Wybierasz średni przebieg roczny, który odpowiada Twoim potrzebom: 10 000, 20 000 lub 30 000 km / rok.
 4. Podpisujesz umowę kredytową na 24, 36 lub 48 miesięcy wraz z umową odkupu przez Dealera gwarantującą odkup na koniec obowiązywania umowy kredytu.
 5. Jeździsz samochodem płacąc niskie raty przez 24, 36 lub 48 miesięcy
 6. Umowę kredytową możesz zakończyć na 3 sposoby, zgodnie z Twoją decyzją pod koniec umowy:
 • Zwracasz pojazd do Dealera, Dealer odkupuje od Ciebie pojazd, a środki są przeznaczone na spłatę części kredytu w ramach ostatniej raty w 24., 36. lub 48. miesiącu umowy kredytu *,
 • Możesz sam spłacić jednorazowo pozostałą kwotę kredytu w 24., 36. lub 48. miesiącu,
 • Możesz też rozłożyć ostatnią ratę (balonową) na płatności miesięczne.

* Wartość odkupu pokrywa wartość raty balonowej w przypadku normatywnego zużycia pojazdu oraz całkowitego przebiegu zgodnego z przebiegiem zadeklarowanym podczas podpisywania umowy kredytu. Ocena stanu technicznego pojazdu dokonywana jest podczas jego zwrotu do Dealera.


Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty oraz prawo jazdy.

 2. Dokumenty potwierdzające dochody:
 • Dochody z tytułu umowy o pracę – zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub wyciągi z ROR za 6 ostatnich miesięcy, na który wpływa wynagrodzenie za pracę
 • Dochody z tytułu emerytury – wyciąg z ROR za ostatni miesiąc, na który wpływa świadczenie lub ostatni odcinek przekazu emerytury
 • Dochody z tytułu renty – jeden z dokumentów:
  - decyzja o przyznaniu renty, lub
  - zaświadczenie potwierdzające przyznanie renty, lub
  - legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub
  - orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty
 • Dochody z innych tytułów:
  - Działalność gospodarcza / rolnicza
  - Umowa o pracę na czas określony
  - Kontrakty
  - Renta na czas określony
  - Świadczenia emerytalne / rentowe z zagranicy
  - Umowy o dzieło / zlecenia
  - Wynajem lokali
  - Dywidendy
  - Inne

 


1Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Hyundai w Kredycie Easy Move On wynosi 9,39%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 105 380 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 137 974,63 zł, oprocentowanie stałe 8,09%, całkowity koszt kredytu 32 594,63 zł (w tym: prowizja 2 634,50 zł, odsetki 29 960,13 zł ), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 1 322,78 zł oraz ostatnia rata balonowa w wysokości 75 803,97 zł. Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 5 lutego 2024r. na reprezentatywnym przykładzie: Kredyt samochodowy Easy Move On na zakup nowego pojazdu marki Hyundai w cenie 124 620 zł, z wpłatą własną 19 240 zł.
Podmiotem udzielającym kredytu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”). Dealerzy sieci Hyundai współpracują z Bankiem i są umocowani do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

2Kredyt Easy Move On na wskazanych warunkach dostępny do 31.03.2024 r. na wybrane modele dostępne w salonach Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Uzyskanie kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A. wymaga posiadania zdolności kredytowej. Autoryzowani Dealerzy Hyundai przy zawieraniu umów o kredyt świadczą usługi pośrednictwa w zakresie faktycznym i prawnym. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.


Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.

Kraków
al. Powstańców Śląskich 22

Salon: tel.: 12 252 00 50
Serwis: tel.: 12 252 00 55

Kraków
Jasnogórska 60

Salon: tel.: (12) 662 00 50
Serwis: tel.: (12) 662 00 55
Części: tel.: (12) 662 00 53

Warszawa
Krasnobrodzka 5

Salon: tel.: (22) 510 00 50
Serwis: tel.: (22) 510 00 55
Części: tel.: (22) 510 00 53