Kredyty standardowe

Produkty kredytowe

Wybrałeś już swojego wymarzonego Hyundaia? Ale planujesz także inne wydatki? Dla nas to nie problem! Oferujemy nowy kredyt z odroczonym harmonogramem spłaty rat i gwarantowanym ubezpieczeniem na życie.


Skorzystaj z finansowania w formie kredytu z przejrzystymi zasadami.

Oprócz kredytów promocyjnych posiadamy w ofercie gamę standardowych produktów kredytowych takich jak kredyty ratalne oraz kredyty balonowe. Niska wpłata własna oraz długi okres finansowania to nasze atuty. Sprawdź sam!

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych będących konsumentami,
 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej,
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Okres finansowania wynosi:

 • od 6 do 120 miesięcy dla kwot kredytu powyżej 30 tys. zł,
 • od 6 do 84 miesięcy dla kwot kredytu do 30 tys. zł.

Kredytujemy nowe i używane pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5t oraz minimalnej kwocie kredytu 10 000 zł.

Minimalna wpłata własna w zależności od ceny pojazdu brutto:

 • 0% do 150 tys. zł
 • 10% - od powyżej 150 tys. do 250 tys. zł
 • 20% - powyżej 250 tys. zł

Kredyt z odroczoną spłatą (RRSO 14,84%)

Płatność pierwszej raty możesz przesunąć nawet o pół roku!

 • Okres finansowania: od 6 do 96 miesięcy.
 • Przesunięcie terminu spłaty pierwszej raty kredytu o 3 lub 6 miesięcy.
 • Karencja uzależniona od wpłaty własnej.
 • Dla wpłaty własnej 20% – możliwość 3-miesięcznej karencji w spłacie kredytu.
 • Dla wpłaty własnej 35% – możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie kredytu.
 • W okresie trwania karencji oprocentowanie kredytu wynosi 0%.
 • Przy zawarciu umowy kredytu masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie, którym będziesz objęty  również w okresie karencji. Ubezpieczenie na życie dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif – Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. Ubezpieczenie nie jest wymagane do otrzymania kredytu.

Produkt jest dostępny dla wszystkich nowych modeli Hyundai oraz samochodów używanych sprzedawanych przez Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 

 


Kredyt 60/40 (RRSO 0%)

Posiadasz wysoki wkład własny i chcesz mieć odroczoną płatność bez kosztów? 

 • okres finansowania: 12 miesięcy
 • oprocentowanie stałe w skali roku: 0%
 • wpłata własna: 60% ceny pojazdu
 • jednorazowa spłata w 12-tym miesiącu umowy
 • RRSO: 0% 
 • Propozycja obowiązuje do 30.06.2024 r.

Produkt jest dostępny dla wszystkich nowych modeli Hyundai sprzedawanych przez Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 

 


Kredyt 50/50 (RRSO 11,45%)

Posiadasz wyższy wkład własny i chcesz mieć krótki okres finansowania?

 • okres finansowania: 12 miesięcy
 • oprocentowanie stałe w skali roku: 0%
 • wpłata własna 50% ceny pojazdu
 • jednorazowa spłata w 12-tym miesiącu umowy

Produkt jest dostępny dla wszystkich nowych modeli Hyundai oraz samochodów używanych sprzedawanych przez Autoryzowanych Dealerów Hyundai. 

 


Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty oraz prawo jazdy.

 2. Dokumenty potwierdzające dochody:
 • Dochody z tytułu umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub wyciągi z ROR z 6 ostatnich miesięcy, na który wpływa wynagrodzenie za pracę
 • Dochody z tytułu emerytury - wyciąg z ROR za ostatni miesiąc, na który wpływa świadczenie lub ostatni odcinek przekazu emerytury
 • Dochody z tytułu renty - jeden z dokumentów:
  - decyzja o przyznaniu renty, lub
  - zaświadczenie potwierdzające przyznanie renty, lub
  - legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub
  - orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty
 • Dochody z innych tytułów:
  - Działalność gospodarcza / rolnicza
  - Umowa o pracę na czas określony
  - Kontrakty
  - Renta na czas określony
  - Świadczenia emerytalne / rentowe z zagranicy
  - Umowy o dzieło / zlecenia
  - Wynajem lokali
  - Dywidendy
  - Inne

 


1Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera Hyundai wynosi 14,84 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 64 980 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 92 447,27 zł, oprocentowanie stałe 12,35% w skali roku, całkowity koszt kredytu 27 467,27 zł (w tym: prowizja 2 469,24 zł, odsetki 24 998,03 zł), 61 miesięcznych rat równych w wysokości 1 491,08 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 491,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie: Kredyt na zakup nowego pojazdu marki Hyundai w cenie 115 442 zł, z wpłatą własną 50 462 zł.

2Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Hyundai w Kredycie 60/40 wynosi 0%. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 60% wpłaty własnej przy zakupie pojazdu, pozostałe 40% płatne jednorazowo w 12 miesiącu. Propozycja obowiązuje do 31.03.2024 r.

3Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Hyundai w Kredycie 50/50 wynosi 11,45 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 60 715 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 69 457,96 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 8 742,96 zł (w tym: prowizja 8 742,96 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 6 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie: Kredyt 50/50 na zakup nowego pojazdu marki Hyundai w cenie katalogowej 121 430 zł, z wpłatą własną 60 715 zł.

4Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki Hyundai w Kredycie Easy Move On wynosi 9,39%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 105 380 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 137 974,63 zł, oprocentowanie stałe 8,09%, całkowity koszt kredytu 32 594,63 zł (w tym: prowizja 2 634,50 zł, odsetki 29 960,13 zł ), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 1 322,78 zł oraz ostatnia rata balonowa w wysokości 75 803,97 zł. Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 5 lutego 2024r. na reprezentatywnym przykładzie: Kredyt samochodowy Easy Move On na zakup nowego pojazdu marki Hyundai w cenie 124 620 zł, z wpłatą własną 19 240 zł.
Podmiotem udzielającym kredytu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”). Dealerzy sieci Hyundai współpracują z Bankiem i są umocowani do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.


Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.

Kraków
al. Powstańców Śląskich 22

Salon: tel.: 12 252 00 50
Serwis: tel.: 12 252 00 55

Kraków
Jasnogórska 60

Salon: tel.: (12) 662 00 50
Serwis: tel.: (12) 662 00 55
Części: tel.: (12) 662 00 53

Warszawa
Krasnobrodzka 5

Salon: tel.: (22) 510 00 50
Serwis: tel.: (22) 510 00 55
Części: tel.: (22) 510 00 53